Reference

Conseal ADMIX LIQUID

OC FONTÁNA Teplice hydroizolace betonových konstrukcí podzemních garáží 6500 m3 betonu

Retenční nádrž Příbram - Barandov hydroizolace betonové nádrže

AGRO NOVA Ratibořské hory oprava výtluků betonem obsahující hydroizolační přísadu Conseal ADMIX LIQUID

Mlýn Bratkovice - hydroizolační utěsnění tělesa náhonu 100 m3   betonu s přísadou

SPECTRA Vizovice - výrobní hala chemické výroby, podlahy v chemicky namáhaném prostředí, hydroizolace betonových podlah 1000 m3   betonu s přísadou

Pneuservis České Budějovice - hydroizolační utěsnění a protichemická ochrana podlah

Mycí centrum Podbabská, Praha - hydroizolační utěsnění a protichemická ochrana betonových podlah

 

Často kladené otázky

Kde se nejčastěji používá Conseal ADMIX LIQUID?

Conseal ADMIX LIQUID je vhodný pro "bílé vany", vodní a vodohospodářské stavby, přehrady a hráze rybníků, základové desky rodinných domů, mostní konstrukce, tunely, zátěžové průmyslové podlahy, říční náhony, sklepa a garáže, jímky a silážní jámy...

Jaké jsou výhody produktu Conseal ADMIX LIQUID?

Kapalná forma produktu Conseal ADMIX LIQUID je velkou výhodou především z důvodu dávkování. A to především v betonárnách, kde je možno pomocí automatických systémů dávkovat produkt přímo do receptury betonu, bez složité manipulace. Navíc je produkt v kapalné podobě lépe rozmíchatelný ve směsi. Pro dávkování a míchání v malých množství se s kapalnou formou lépe manipuluje a rychleji se promísí s betonovou směsí.

Kdy a jak se přidává Conseal ADMIX LIQUID do betonu?

Manipulace s hydroizolační přísadou Conseal ADMIX LIQUID je velmi jednoduchá, protože je dodávána v kapalné formě. Do směsi se přidává, buď v betonárce při výrobě betonové směsi, nebo přímo do domíchávače nebo míchačky na stavbě dle doporučeného dávkování.

Jaké je doporučené dávkování Conseal ADMIX LIQUID?

Conseal ADMIX LIQUID se přidává do betonové směsi v množství 1 - 1,5% váhové hmotnosti cementu. Jedná se o velmi jednoduchou aplikaci, protože produkt se nachází v kapalné formě. Je tedy lehce vmíchatelný do betonové směsi.

Je Conseal ADMIX LIQUID kompatibilní s jinými přísadami do betonu?

Ano. Zatím nenastal případ, kdy by použití hydroizolační přísady Conseal ADMIX LIQUID ovlivnilo kvalitu betonové směsi. Před použití doporučujeme konzultovat vhodnost použití v receptuře s našim technickým oddělením.

Conseal COAT

ZD Dublovice nad Moravou hydroizolace a protichemická odolnost záchytné silážní jímky hnojiště 600 m3

ZD Milín - Stěžov hydroizolace  a chemická odolnost jímky proti silážním šťávám

BOVA Březnice hydroizolace a  protichemická odolnost 3ks fekálních jímek

Bioplynové stanice Slatina a Smolotely dodatečná hydroizolace železobetonových konstrukcí, reprofilace povrchu a zastavení průsaků

ČOV Klánovice hydroizolace suterénu budovy  

Metamax Březnice hydroizolace a protichemická odolnost odpadní jímky v areálu společnosti

Soukromí bazén Milín hydroizolace tělesa bazénu

ZD Krásná Hora - Petrovice komplexní sanace, hydroizolace a protichemická odolnost konstrukcí silážních žlabů

Rumpold Praha, závod Žehrovice dotěsnění, hydroizolace a protichemická odolnost odpadní jímky pod mycí plochou v areálu společnosti

Často kladené otázky

Proč používat právě hydroizolační nátěr Conseal COAT?

Přednosti hydroizolačního nátěru a nástřiku Conseal COAT: ekonomicky výhodná varianta hydroizolace, jednoduchá aplikace, spolehlivá ochrana proti tlakové vodě, lehce opravitelný povrch, aplikací z obou stran, povrch nepropouští vlhkost a "dýchá", aplikace na mokrý povrch ...

Jak složité aplikovat hydroizolační nátěr Conseal COAT?

Povrchový hydroizolační nátěr nebo nástřik Conseal COAT se aplikuje velmi jednoduše smíchaním dvou složek v doporučeném poměru přímo na pracovišti. Dále pak nátěrem štětcem nebo nástřikem pomocí stavební techniky ve velmi jemné vrstvě na předem připravený čistý betonový povrch. Požadované instrukce najdete na webové stránce pod produktem Conseal COAT > dole Pracovní postup.

Jaké jsou výhody nátěru Conseal COAT proti membránovým izolacím?

1. nevyžaduje suchý povrch, naopak je potřeba aplikovat na mokrý povrch 2. není potřeba náročných úprav betonu před aplikací 3. neprotrhne se, není potřeba spojů, tvoří jednolitý celek 4. rychlá a přesná identifikace místa průniku 5. možná aplikace z pozitivní i negativní strany 6. není potřeba chránit při zásypu 7. ekonomická a jednoduchá varianta hydroizolace

Na kterou stranu konstrukce aplikovat hydroizolační povrch Conseal COAT?

Velkou výhodou hydroizolačního nátěru Conseal COAT je, že může být aplikován z pozitivní i negativní strany konstrukce. Pokud je to možné, doporučujeme, je-li přístupná,v první řadě aplikovat z pozitivní strany konstrukce (tj. kde je voda), pod zásyp.

Jaká je odolnost Conseal COAT vůči chemikáliím, tlaku vody, teplotě, UV záření apod?

Hydroizolační nátěr nebo nástřik Conseal COAT chrání před chemickým zatížením v rozsahu pH 3-11, UV záření, tlakové vodě, vysokým a nízkým teplotám, oxidaci a periodické vlhkosti.