Conseal ADMIX LIQUID

Conseal ADMIX LIQUID je unikátní receptura aktivní kapalné hydroizolační přísady do všech typů betonů. Tato přísada reaguje s vodou v čerstvém betonu a s látkami uvolňovanými z cementu během hydratace. Výsledkem je katalytická reakce, která vytvoří nerozpustnou krystalickou strukturu v pórech a v kapilárním systému betonu. Takto je beton trvale utěsněn proti tlakové vodě a dalším kapalinám v jakémkoli směru působení. Takový beton rovněž lépe odolává erozi vlivem tvrdých klimatických podmínek. Preventivně ochrání konstrukci proti působení chemikálií (pH 3 – 11). Umožňuje provzdušnění betonu. Přidává se do betonové směsi v době míchání, a proto není závislý svým použitím na klimatických podmínkách.

 • 1
  přehrady a vodní nádrže
 • 2
  jímky a záchytné nádrže
 • 3
  úpravny pitné a odpadní vody (ČOV)
 • 4
  podzemní, vodní a dopravní stavby
 • 5
  základové desky a opěrné zdi

Vlastnosti produktu

Hydroizolace a ochrana

spolehlivá izolace konstrukcí před tlakovou vodou, ochrana proti agresivním médiím a mrazu

Ekonomičnost a úspora

úsporná a spolehlivá varianta hydroizolace betonových staveb, jednoduchá a rychlá aplikace

Prodloužená životnost

permanentní ochrana a výrazně prodloužená životnost betonových konstrukcí

Utěsnění a vytěsnění

vytěsňuje vodu, utěsňuje trhliny a póry v betonu do velikosti 0,4mm, umožňuje provzdušnění.