Conseal COAT

Conseal COAT je 2-komponentní hydroizolační materiál pro utěsnění betonových konstrukcí před hydrostatickým tlakem vody (až 12 atm) sekundární krystalizací v kapilárním systému betonu, kde dojde k růstu krystalů (až 90cm od místa aplikace), které utěsní póry betonu a vytěsní vodu. Materiál je možno aplikovat z negativní i pozitivní strany konstrukce. Krystaly CONSEAL zamezí průniku molekul kapalin a ponechají je průchozí pro molekuly vzduchu nebo páry, čímž může konstrukce dýchat a vysychat. CONSEAL poskytuje permanentní ochranu ošetřené betonové konstrukce po celou dobu její životnosti. Určeno pro izolaci spodní stavby „bílá vana“, preventivní ochranu před tlakovou vodou a sanace. CONSEAL je vhodný také k izolaci cihelného, kamenného a smíšeného zdiva, kde je jako pojivo použita vápenná nebo cementová malta. Obecně tedy lze doporučit pro všechny stavební konstrukce, kde je k dispozici cementové nebo vápenné prostředí. Ochrání konstrukci proti působení chemikálií (pH 3 – 11).

Aplikace - oblasti použití

  • bazény a vodní nádrže
  • zemědělské silážní jámy
  • betonové sklepy a garáže
  • betonové základy a opěrné stěny
  • sanace a opravy betonových konstrukcí

Chemické vlastnosti

Barvaopalescentní + šedá
Skupenstvíkapalné + prášek
Hodnota pH11 - 13,5

Výhody - proč použít

  • vysoce úsporná varianta sanací
  • izoluje proti tlakové vodě
  • chrání proti agresivním médiím
  • vytěsňuje vodu a izoluje
  • permanentně chrání povrch

Technické informace

Míchací poměr* A : B1 : 2 (kapalina A:prášek B)
Balení systém á 30kg
Expirace24 měsíců