Conseal PLUG

Conseal PLUG je rychle tuhnoucí těsnící fosfátový tmel určený pro rychlé zastavení tlakového průniku vody betonovou konstrukcí. Během několika minut po instalaci se pevně spojí s okolním povrchem a zablokuje průnik vody.  Vytvoří trvalou vodotěsnou ucpávku, která se nerozpadá, tuhne bez smršťování a tvorby trhlinek. Conseal PLUG lze použít jako výbornou maltu pro kotvení šroubů, kolíků a hmoždinek. Společně s produktem Conseal COAT nátěrový vytváří ideální hydroizolační sanační sadu pro utěsnění betonových konstrukcí před hydrostatickým tlakem vody (až 12 atm). Určeno jako opravný tmel pro sanace všech typů betonových konstrukcí.

 • 1
  opravy děr betonových potrubí
 • 2
  opravy trhlin přehradních šachet
 • 3
  kotvení šroubů betonových konstrukcí
 • 4
  opravy prasklin stěn tunelů a sklepů
 • 5
  utěsnění průniků pod tlakovou vodou

Vlastnosti produktu

Havarijní situace

zabránění kritickým následkům, jako havárie potrubí, prasklin ve stěnách, trhlin ve štolách přehrad

Rychlá reakce

velmi rychlé vytvrzení (3-6 minut), jednoduchá manipulace, rychlá oprava kritického místa

Trvalá ucpávka

tmel vytváří trvalou ucpávku, nerozpadá se a nedegraduje, tuhne bez smršťování

Extrémní aplikace

lze aplikovat za nízkých teplot, pod vodou a tlakem až 12 atm